Markus Molitor

Vinařská tradice sahá v této rodině celých osm generací zpět. Současný vinný sklep založený roku 1984 Markusem Molitorem tedy stojí na skutečně pevných základech.
Markus klade obrovský důraz na terroir – své vinice rozšířil na současných 100 hektarů přidáváním vinic co nejslibnějších pro rozvinutí plného potenciálu odrůdy ryzlink.

Svahy viničních tratí obklopujících řeku Moselu jsou natolik strmé, že ruční sběr hroznů je zde jedinou možnou metodou sklizně. Kvalita vín z těchto sklepů nezůstala nepovšimnuta odbornou veřejností; Markus Molitor si s každým ročníkem odváží ze soutěží i výstav mnoho ocenění.