Kloster Eberbach

¨Vinařstvít Kloster Eberbach je vinařská usedlost s 900letou historií v oblasti Rheingau v Německu. Tvoří součást bývalého cisterciáckého kláštera v Eltville im Rheingau. Panství je především výrobcem bílých vín z odrůdy Ryzlink. Menší počet červených vín se vyrábí z Pinot Noir. Prestižní vinice Erbacher Steinberg leží 300 metrů od brány kláštera. Vedle něj bylo v roce 2008 postaveno nové moderní vinařství.

Kloster Eberbach byl založen v roce 1136 Bernardem z Clairvaulx jako první cisterciácký klášter na východním břehu Rýna. Opatství bylo úspěšným ekonomickým podnikem po většinu své historie až do napoleonského období. To bylo odsvěceno v roce 1803 a přešlo na vévody z Nassau, od roku 1945 je ve vlastnictví spolkové země Hesensko.