Anton Riemerschmid

Vinopalna, likérka a lihovar Anton Riemerschmid byla založena v roce 1835 a patří do seznamu německých společností, které jsou známé pro svou dlouhou tradici a skvělou pověst. Vedení společnosti je v rukou rodiny po pět generací. Riemerschmid exportuje do více než 40 zemí světa.

Zakladatel Anton Riemerschmid pocházel ze staré bavorské rodiny. V roce 1826 se přestěhoval do Mnichova. V roce 1835, převzal Royal - bavorskou privilegovanou společnost  - likérku a lihovar "Tipp & Vigl" v Herrnstreet, a stal se jejím jediným vlastníkem. Pod jeho jménem podnik prosperoval, a v roce 1865 se přestěhoval na Prater Island. Po jeho smrti v roce 1878 převzali podnik jeho synové Eduard a Henry. Nejstarší syn Adolf odešel a ve Vídni založil dceřinou společnost.

Od roku 1884 byla společnost ve vlastnictví Eduard Riemerschmid, který úspěšně řídil podnik společně se svým synem Carlem. Od roku 1905 byl jediným vlastníkem Dr. Carl Riemerschmid. V roce 1911 se k řízení firmy připojit jeho nejstarší syn Dr. Robert Riemerschmid. Od roku 1945 Dr. Robert Riemerschmid a jeho syn Henry byli partnery společnosti. Pod vedením Roberta Riemerschmid byly stanoveny základní podíly dnešní společnosti. Henry Riemerschmid úspěšně bojoval za přestavbu společnosti po válkách. Od roku 1962 řídí společnost sám.