Abtei Himmerod

Himmerod se nachází ve středu Evropy, na jihozápadě Německa, ve spolkové zemi Porýní-Falc, nedaleko hranic s Francií, Lucemburskem a Belgií. Nachází se v blízkosti nejstaršího města v Německu, Trieru, na jižním svahu Eifel, v údolí Salm.

Abtei Himmerod, založený v roce 1134 Bernhardem von Clairvaux, jako Cisterciácký klášter, je harmonicky zasazený do odlehlého a tichého údolí Salm. Je to místo zvláštního charismatu pro lidi žijící v regionu, stejně jako pro hosty a návštěvníky, místo, kde duchovnost a historie, příroda a kultura utvořila jeden celek.

Klášter byl během francouzské revoluce rozpuštěn, mniši vyhnáni a budovy zbořeny. Po první světové válce se mniši mohli v roce 1919 vrátit do Himmerodu a zažít nový začátek. Klášterní budovy byly přestavěny v letech 1926/1927 (kostel až v 50. letech 20. století), ve 30. letech obec opět vzkvétala a rychle se rozrůstala. V roce 2017 byl tento cisterciánský klášter zrušen, ale Himmerod zůstal zachován jako „duchovní místo“ a samozřejmě dále pokračuje v po staletí zakořeněné tradici výroby skvělých Rieslingů z Mosely.